Kvelpane til Nora

Her vert det lagt til bilder av kvelpane til Nora etter kvart som dei veks :-)