Til minne om Bonnie, Tina, Rose, Lucky, Emma og Minapus. 

4 Oktober 2012 skjedde det utenkelige. Det var branntillaup i huset vårt, og det vart stor røykutvikling. Vi mista alle hundane og pusa vår denne dagen. Dyra våre var som familiemedlemmar, og sorga er stor. 

Tusen takk for all omsorg, støtte og helsingar vi har fått i denne tunge tida. 


~ Den som er elsket blir aldri borte ~ 


- Ellen, Marie, Ingrid og Runar.